Co sądzą studenci Uniwersytetu Opolskiego o polskiej gospodarce?

Wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego przeprowadziłyśmy ankietę  dotyczącą polskiej gospodarki oraz różnych aspektów z nią związanych.  Jej celem było zapoznanie się z ich opinią oraz  zapatrywaniami na przyszłość. Aby badania jak najdokładniej odzwierciedlały  rzeczywistość, przebadałyśmy odpowiednią ilość osób na każdym z ośmiu wydziałów naszego Uniwersytetu.
Wiek ankietowanych wahał się w granicach 20-26 lat. Liczba ankietowanych studentów na każdym z wydziałów została przedstawiona w poniższej tabeli.

Wydziały:     Liczba ankietowanych:
Historyczno-Pedagogiczny

35

Filologiczny

17

Ekonomiczny

13

Prawa i  Administracji

15

Matematyki Fizyki i Informatyki

4

Chemii

2

Przyrodniczo-Techniczny

10

Teologiczny

4

SUMA:

100

Poniższy wykres obrazuje odpowiedzi studentów na pierwsze pytanie z ankiety.

abc

 

 

 

 

 

Znaczną większość studentów, bo łącznie aż 82% (odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak”) martwi obecny stan polskiej gospodarki, a jedynie 4 % nie. Natomiast  14% wszystkich studentów nie ma zdania na ten temat.

d

 

Wielu studentów  (43%) uważa, że w Polsce nie można mówić o kryzysie gospodarczym, tylko destrukcji całego systemu, bez którego zmian nie będzie normalności. Prawie połowa mniej, bo 23 % uważa, że przechodzimy przez normalny kryzys gospodarczy, który zdarza się co jakiś czas. Tylko 1 %  twierdzi, że nie ma żadnego kryzysu w polskiej gospodarce, a  5% nie ma zdania.

e
Jak kształtują sie poglądy studentów na przyszły rok 2015 ?
Największa ilość ankietowanych (46%)  sądzi, że sytuacja gospodarcza pozostanie bez zmian. Ćwierć badanych uważa, że stan się pogorszy, jednak nie zabrakło również optymistów, którzy wierzą, że będzie lepiej (18%).

f

 

Niepokojący jest fakt, iż 1/3 studentów Uniwersytetu Opolskiego zadeklarowała się, iż ma zamiar podjąć pracę za granicą.Wynik ten potwierdza, iż kryzys polskiej gospodarki jest poważny, skoro tak wielu młodych ludzi planuje opuścić ojczyznę w poszukiwaniu lepszej pracy
i lepszych zarobków za granicą. Nie rokuje to dobrze na przyszłość naszego kraju, gdy Polskę opuści wielu wykształconych ludzi i fachowców z danej dziedziny. Dodatkowo 18% badanych nie podjęło jeszcze decyzji, gdzie podejmie pracę w przyszłości, a tylko połowa ankietowanych (49%) deklaruje podjęcie pracy w Polsce.  Studenci niepokoją się o swoją przyszłość. Aż 86% z nich obawia się, że ich emerytura będzie zbyt niska.
g

 

 

 

 

 

h

Kolejnym naszym celem było oszacowanie, czy występujące obecnie zjawisko niżu demograficznego nadal będzie się pogłębiać.  Poprosiłyśmy więc studentów, aby  przez chwilę wyobrazili sobie siebie w wieku 35 lat i zapytałyśmy ich czy planują potomstwo.
Mimo zróżnicowanych odpowiedzi prognozy nie są zbyt optymistyczne, ponieważ 14% w ogóle nie chce mieć dzieci w przyszłości, a 25 % zadeklarowało chęć posiada tylko jednego dziecka. Dodatkowo 21% badanych jeszcze nie zdecydowało, a niestety tylko 1%  chce mieć pięcioro lub więcej dzieci.  Pocieszający jest jednak fakt, że nie aż tak mało, bo 29% ankietowanych planuje dwójkę, a 10% -trójkę lub czwórkę.

i

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec zadano studentom pytanie dotyczące globalizacji, a mianowicie:
,,Czy zdaniem studentów znaczenie narodów będzie rosnąć, czy też spadać? ”
W tym przypadku łącznie ponad połowa respondentów  (52%) wyraziła przekonanie,
że w czasach globalizacji znaczenie narodów się zmniejszy (odpowiedzi „zdecydowanie spadać”
i „spadać”), a tylko 22% odpowiedziało, że się zwiększy. Ponad 1/4 studentów Uniwersytetu Opolskiego nie ma zdania na ten temat.

Badania przeprowadziły :
Natalia Kobiałka oraz Martyna Krywko

1 Ogólnopolskie Forum Gospodarcze

Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i do całej ludzkości, a ich skala ma charakter ponadnarodowy, ponadregionalny. Do powszechnie występujących dylematów na arenie międzynarodowej zaliczyć można zjawisko wyczerpalności surowców naturalnych oraz kwestie ekologiczne. Zjawisko niedożywienia i głodu czy problem zadłużenia międzynarodowego, choć nie dotykają wszystkich państw to ich rozwiązanie wymaga interwencji w skali globalnej. Wiele problemów współczesnego świata, takich jak sprawa pokoju na świecie oraz bezpieczeństwa.

Koło Naukowe Młodych Europejczyków Politechniki Opolskiej wspólnie z Kołem Naukowym Lex Pro Negotium i Kołem Naukowym IusPublicum serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na
I Ogólnopolskie forum gospodarcze ,,Problemy współczesnej gospodarki w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym” które odbędzie się 29 maja 2014 r.  w Studenckim Centrum Kultury w Opolu na ul. Katowickiej  95,  w godzinach od 10-15.

Celem ogólnopolskiego forum jest uruchomienie debaty nad najbardziej istotnymi problemami współczesnej gospodarki( społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi) wypracowanie prawidłowego spojrzenia i interpretacji współczesnych problemów globalnych w aspektach regionalnych i europejskich. Debata skierowana jest przede wszystkim do studentów, reprezentantów ośrodków badawczych, reprezentantów przedsiębiorstw, pracowników urzędów administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się tematyką globalną oraz wszystkich osób chcących rozwijać i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu nowej dziedziny, którą jest globalizacja i problemy współczesnej gospodarki.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jakie są  problemy współczesnej gospodarki z punktu widzenia przedsiębiorców i spółek różnych szczebli zajmujących się tematyką internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) od poziomu najniższego tj. sektora gospodarczego, przez podmioty w formie regionu, kraju, ugrupowań regionalnych aż do gospodarki światowej jako całości, jak i władz administracyjnych.

Udział w I ogólnopolskim forum  gospodarczym jest bezpłatny

Referentów prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 18 kwietnia na adres :forum.uo.po@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej;www.europejczycy.po.opole.pl

Uwaga Studenci !

W ramach współpracy z Studium Języków Obcych tworzymy listę tematów referatów
o tematyce prawniczej, które każdy chętny członek koła będzie wygłaszał w trakcie rocznej współpracy. W zamian za 15 minutowe wystąpienie przed daną grupą, prowadzący zajęcia udzieli uczestnikom merytorycznych uwag. Tego typu trening jest świetnym etapem przygotowawczym do konkursów takich, jak chociażby ELSA Moot Court Competition.
Nie zwlekaj i przyślij nam swój temat z krótkim opisem w języku angielskim.
Liczba miejsc ograniczona!

YukiCon 2014

Nasze koło miało już zaszczyt wystąpić na kilku konwentach, gdzie oprócz dobrej zabawy członkowie koła promowali swój uniwersytet edukując miłośników kultury Japońskiej o prawach obowiązujących w kraju kwitnącej wiśni np. Sacuracon, B.A.K.A., X-Mas Time.
Tym razem studenci zrzeszeni w KN LPN opowiedzą o :

Rafał  Nagadowski
- YAKUZA: legalne stowarzyszenie, czy okrutna mafia – jak Japończycy postrzegają jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji przestępczych na świecie.

Rafał Prabucki i Artur Wysoczański
- Organy ochrony prawnej w Japonii – czy adwokat może nie tylko przyznać rację prokuratorowi, ale i samemu zbesztać klienta? Czy wyobrażasz sobie zamiast księdza na kolędzie posterunkowego uzupełniającego dane o twojej rodzinie co roku? Sytuacja nie do pomyślenia w Europie, jak najbardziej realna w kraju kwitnącej wiśni. Dowiedz się więcej na panelu Rafała i Artura.

Martyna Krywko i Artur Wysoczański
- Aukcja po japońsku: Adepci prawa z KN LPN z UO zademonstrują niezwykłą licytację charakterystyczną dla kraju kwitnącej wiśni – przy okazji każdy sam będzie mógł spróbować sił w tym wydarzeniu.

Koordynatorem projektu jest Katarzyna Rosa.